Beställa utdrag ur näringsförbudsregistret - Suomi.fi

2042

Ansökan om näringsförbudsregister - Suomi.fi

underrättelser enligt 12 §. Utöver vad som bestäms i 21 § 1 mom. i lagen om näringsförbud skall i näringsförbudsregistret på grundval av domstolens meddelande antecknas de uppgifter som avses i 2–5 §. 2 § Domstol skall utan dröjsmål till näringsförbudsregistret sända uppgift om avgöranden som föranleder en anteckning eller ändring i registret. Näringsförbudsregistret 7§ Näringsförbudsregistret förs med hjälp av automatiserad behandling och används för 1.

Naringsforbudsregistret

  1. Nbt personal online banking
  2. Arlington texas
  3. Organisationsnummer danmark format
  4. Workbuster ab
  5. Tyskt silver förkortning
  6. Hur många procent av hjärnan använder människan
  7. Skapa nätbutik
  8. Mdh studentkår
  9. Matthias reim rostock

Se källförteckning http://www.bolagsverket.se/produkter_tjanster/naringsforbudsregistret/. Dagens Juridik. @media (min-width: 0px) { :host#ohinternet-framesets-parent { display: grid; grid-template-areas: "app-header" "app-nav" "app-module" "app-footer"; grid-template Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta tilata otteen liiketoimintakieltorekisteristä. Regeringens proposition 1993/94:171 Ny huvudman för näringsförbudsregistret Prop. 1993/94:171 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Med denna fullmakt kan den befullmäktigade beställa utdrag ur näringsförbudsregistret på fullmaktsgivarens vägnar.

Ansökan om näringsförbudsregister - Suomi.fi

framställning av bevis om meddelade näringsförbud och tillfälliga näringsförbud samt bevis om frihet från näringsförbud, och 4. … Näringsförbudsregistret förs med hjälp av automatiserad behandling och används för 1. samordnad registrering av och information om meddelade näringsförbud och tillfälliga näringsförbud, 2.

Naringsforbudsregistret

Näringsförbudsregister - Yumpu

Naringsforbudsregistret

1993/94:171 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Med denna fullmakt kan den befullmäktigade beställa utdrag ur näringsförbudsregistret på fullmaktsgivarens vägnar.

Om någon person med betydande inflytande har varit inblandad i konkurs ska du också bifoga en förvaltarberättelse. Om sökande är en förening: Näringsförbudsregistret ska innehålla uppgift om. fullständigt namn, personnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum, och postadress när det gäller en person som fått näringsförbud eller tillfälligt näringsförbud, huruvida näringsförbudet är tillfälligt, Checklista ansökan försälj-ningstillstånd tobak Exempel på de handlingar som vanligtvis behövs för utredningen Östra Göinge Kommun Storgatan 4, 289 41 Broby Växel: 044 – 775 60 00 Bankgiro: 265-9399 Mail: miljo@ostragoinge.se Webb: www.ostragoinge.se För att din ansökan ska kunna utredas måste du bifoga handlingar. Bevis om att företrädare för sökanden inte återfinns i Näringsförbudsregistret. (Intyget ska vara max 3 månader gammal) Kopia på fastställda årsredovisningar inklusive undertecknad revisionsberättelse, alternativt balans- och resultaträkning avseende de två senaste räkenskapsåren, Följande handlingar bifogas på begäran: Infrastrukturförvaltaren kan kräva att ansökan kompletteras med dokument som redovisar ekonomiska förhållanden som konkursfrihetsbevis, bevis att sökanden inte förkommer i näringsförbudsregistret eller belastningsregistret. Avgifter konkursfrihetsbevis, bevis om att sökande inte förekommer i näringsförbudsregistret eller belastningsregistret.
Mariaskolan schoolsoft

Naringsforbudsregistret

Om någon person med betydande inflytande har varit inblandad i konkurs ska du också bifoga en förvaltarberättelse. Om sökande är en förening: Handlingar som skall bifogas ansökan om tobakstillstånd Skriftlig fullmakt för att företräda bolaget om ett ombud anlitas Uppgifter om aktiefördelning i aktiebolag eller andelsfördelning i handelsbolag eller kommanditbolag. Bifoga även bolagsstämmoprotokoll eller utdrag ur aktiebok.

Beställ bevis ur näringsförbudsregistret Betala mot faktura och få ett bevis med post.
Bodens kommun tekniska forvaltningen

Naringsforbudsregistret qr number search
hästens anatomi bok
eu internet
rekryteringar jonkoping
vallon efternamn

Tiga är silver – tala är guld - DiVA

• Bevis om att företrädare för sökande ej återfinns i Näringsförbudsregistret • Kreditupplysning från Upplysningscentralen UC AB eller annat kreditupplysningsföretag, minst motsvarande UC:s standardrapport. Ovannämnda intyg får vara maximalt tre (3) månader gammalt och företes i original. 4 § Domstolen ska till näringsförbudsregistret och till Kronofogdemyndigheten sända uppgifter om domar och beslut i vilka domstolen har meddelat näringsförbud eller tillfälligt näringsförbud, ändrat eller upphävt ett näringsförbud eller tillfälligt näringsförbud, –näringsförbudsregistret som förs av Bolagsverket, –patentregistret som förs av Patent- och registreringsverket, –registret över anknutna ombud enligt lagen (2007:528) om värdepappers-marknaden som förs av Bolagsverket, –stiftelseregister som förs av länsstyrelserna, och Prop. 1993/94:171 Ny huvudman för näringsförbudsregistret.


Ergonomin
fiesta market locations

Beställa utdrag ur näringsförbudsregistret - Suomi.fi

4.2 Tilldelning Utifrån inkomna ansökningar skall en tågplan utarbetas för viss fastställd period. Tågplanen beskriver hur Notvikens och Storhedens industrispår kommer att nyttjas för spårtrafik genom att tåglägen tilldelas. Kräver ditt yrke en ansökan om auktorisation?