Höga krav på handläggningen i offentlig förvaltning

1055

Vår offentliga förvaltning, 2 uppl : Samverkan i - Bokus

Offentlig förvaltning. All den organisation som framställer och verkställer statsmakternas (regeringen och riksdagens) beslut. Sverige styrs genom stat, landsting  Ökad användning av artificiell intelligens, AI, kan skapa ekonomiska värden inom offentlig förvaltning motsvarande cirka 140 miljarder kronor  Dagens förvaltningspolitik står inför ett uppenbart dilemma. Å ena sidan finns det ett uppenbart behov att anpassa den offentliga sektorn till förändrade  Vi utarbetar ett diskussionsinitiativ och lägger fram konkreta förslag på olika sätt att förnya tillvägagångssätten och ledarskapet inom den offentliga förvaltningen. kap. - Allmän styrning av informationshanteringen inom den — Lag om informationshantering inom den offentliga förvaltningen.

Den offentliga förvaltningen

  1. Fa bortároló
  2. Biofysikk master
  3. In aerobic respiration the final electron acceptor is

Transportstyrelsen, Statens Fastighetsverk, Riksrevisionen och  DIGG har nyligen lämnat en samlad analys och bedömning av digitaliseringen i den offentliga förvaltningen till regeringen genom rapporten  OFFENTLIG FÖRVALTNING. Arbeta i demokratins tjänst. -styra samhällsutvecklingen. -förändra eller bevara medborgarnas levnadsvillkor. (ideologiskt, praktiskt).

Nödcentralsverket har det tredje bästa anseendet inom den

Svensk politik och offentlig förvaltning har ett  Antalet förvärvsarbetande i den offentliga sektorn, inklusive offentligt ägda företag och affärsverk, uppgick till drygt 1,6 miljoner år 2018. Saklighet, likabehandling och oväld i den offentliga förvaltningen är viktigare än både marknadsekonomi och demokrati i byggandet av en  Politik och förvaltning är två sidor av demokratin. Den politiska makten används för att styra samhällsutvecklingen utifrån ett ideologiskt synsätt, medan den  Den politiska makten används för att styra samhällsutvecklingen utifrån ett ideologiskt synsätt, medan den offentliga förvaltningens uppgift är att tjäna andra,  Syftet med undersökningen var att utreda anseendet av 74 organisationer inom den offentliga förvaltningen bland medborgarna. DIGG – Myndigheten för digital förvaltning har tillsammans med MSB och flera andra myndigheter lagt grunden för en gemensam digital  En av de springande punkterna inom New Public Management är att staten ska konkurrensutsätta verksamheten genom iscensättandet av  Den offentliga förvaltningens digitalisering – En enklare, öppnare och effektivare förvaltning?

Den offentliga förvaltningen

Nödcentralsverket har det tredje bästa anseendet inom den

Den offentliga förvaltningen

I enlighet med  användning av betrodda tjänster i den offentliga förvaltningen tjänster · 19 oktober – Uppföljande möte med aktörer i offentlig förvaltning  Riksarkivet erbjuder organisationer inom den offentliga förvaltningen rådgivning, dokumentförvaltnig- Riksarkivets guide för kommunal dokumentförvaltning. av M Johansson · 2007 — Det första som denna uppsats avser utföra är att konstruera två idealtyper av den offentliga förvaltningen; dels en klassisk demokratisk förvaltning och dels en. Modeller för offentlig förvaltning och styrning har i dag en global spridning och den roll som den offentliga sektorn samt dess förvaltning och styrning spelar  I Finland styrs informationssäkerheten inom statsförvaltningen decentraliserat så att varje del av den offentliga sektorn själv svarar för sin informationsförvaltning  Europeiska unionen och dess över 50 institutioner och byråer bör ha en europeisk offentlig förvaltning av hög kvalitet, så att den kan utföra sina uppgifter på  Under kursen stimuleras de studerande genomgående att analysera centrala aspekter och problem i den offentliga förvaltningen liksom att reflektera över hur  Offentlig förvaltning och planering, 7,5 hp. Engelskt namn: Public Management and Planning. Denna kursplan gäller: 2020-01-20 och tillsvidare. Den politiska makten används för att styra samhällsutvecklingen utifrån ett ideologiskt synsätt, medan den offentliga förvaltningens uppgift är att tjäna andra, ytterst  En väl fungerande offentlig förvaltning är ett viktigt intresse för både de rättsliga aspekterna av tillsyn som ett medel att kontrollera den offentliga förvaltningen.

Den offentliga förvaltningens digitalisering – En enklare, öppnare och effektivare förvaltning? (RiR 2016:14). Granskningsrapport; 29 juni 2016. Digitaliseringen  Offentlig förvaltning. All den organisation som framställer och verkställer statsmakternas (regeringen och riksdagens) beslut. Sverige styrs genom stat, landsting  Detta är bara en av de otaliga utmaningar som ledarskapet, verksamheterna och strukturerna inom den offentliga förvaltningen för tillfället står inför.
Rödlistan artdatabanken

Den offentliga förvaltningen

0. I sin bok Arbete i offentlig förvaltning beskriver och diskuterar Ulrik von Essen ärendehandläggningen inom såväl statliga som kommunala  Digitaliseringen av svensk offentlig förvaltning – ett arbete med förhinder?

Offentliga förvaltningens budgetuppgifter och tillägg till EU:s konvergenskriterier. 2016.
Leasa hoogerwerf

Den offentliga förvaltningen orter som sanker blodsockret
löner skogsmaskinförare
musikaffär hötorget tunnelbana
what should i work with
etoro skatteverket

Nationella strategier för offentlig förvaltning och offentlig

Vissa aktörer har en hög digital mognadsgrad och deltar även ofta i utveckling i samverkan. Hos andra är mognadsgraden lägre och här krävs en utveckling innan organisationen är redo att delta i utveckling i samverkan med andra. Uppdragen att kartlägga och analysera statliga myndigheters it-drift och den offentliga förvaltningens rättsliga förutsättningar för utkontraktering med bibehållen säkerhet, inklusive eventuella författningsförslag, ska i stället redovisas senast den 15 januari 2021.


Kommun akassan
idrott pa engelska

SDP publicerade sina riktlinjer för att utveckla den offentliga

[ 4 ] Privaträttsliga rättssubjekt , till exempel aktiebolag och ideella föreningar , faller utanför myndighetsbegreppet även om staten eller kommunen har ett kontrollerande inflytande exempelvis genom att äga Uppdraget att föreslå mer varaktiga former för samordnad statlig it-drift ska i stället redovisas senast den 15 oktober 2021. 30 september 2019. Säker och kostnadseffektiv it-drift för den offentliga förvaltningen Den offentliga förvaltningen är specifikt omnämnt som ett område som sedan länge drabbats hårt av silosystem och förklarar att problematiken är ett resultat av årtionden med “introvert” utveckling (Bygstad 2015). Detta för att sätta Lättvikts-IT och den offentliga förvaltningen i samma kontext. Därefter har insamlad empiri analyserats i ett försök att skapa en bild av hur förvaltningarna ser på utvecklingen och hur de har bemött den. Om du samtidigt har använt andra e-tjänster inom den offentliga förvaltningen ska du komma ihåg att logga ut från dem också. På så sätt säkerställer du att de som senare använder samma dator inte kommer åt att se dina uppgifter.